آگهی مزایده بهره‌برداری از غرفات بازار گیاهان دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان، سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد اجاره تعدادی از غرفات و سوله‌های میدان مرکزی میوه و تره‌بار و همچنین بهره‌برداری از برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

اعضاء ، عوامل فنی و بهره‌برداران محترم سازمان که علاقه‌مند به بهره‌مندی از این فرصت می‌باشند؛ می‌توانند با فراهم آوردن شرایط لازم (که در متن آگهی مزایده قید شده است) نسبت به حضور در این مزایده در زمان مورد نظر اقدام نمایند.  

  • زمان انتشار در سایت: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
  • مهلت دریافت اسناد مزایده: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
  • تاریخ بازدید: 23 خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۳
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹ تیر ۱۴۰۳
  • زمان بازگشایی: ۱۱ تیر ۱۴۰۳
  • زمان اعلام برنده سوله‌ها و غرفات اجاره‌ای میدان: ۱۲ تیر ۱۴۰۳
  • زمان اعلام برنده عرفات بازار گیاهان دارویی: ۱۴ تیر ۱۴۰۳