ابلاغ تفاهم‌نامه واگذاری تصدی‌های واحدهای عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی

تفاهم‌نامه واگذاری تصدی‌های واحدهای عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، توسط معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهادکشاورزی به واحدهای تابعه برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این ابلاغیه آمده است: در اجرای سیاست‌های کلی وزارت متبوع و ستاد ساماندهی و تقویت مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها مبنی بر تقویت سازمان کار واحدهای عملیاتی به ویژه مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها و نیز جلب مشارکت حداکثر بخش غیردولتی در ارائه خدمات فنی و تخصصی به بخش کشاورزی، بدینوسیله ضمن ابلاغ تفاهم‌نامه منعقده فی مابین این معاونت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با موضوع برون‌سپاری تصدی‌ها در قالب نظام تعرفه بدینوسیله مقتضی است اقدامات ذیل انجام و نتیجه در زمان مقرر به این معاونت منعکس گردد:

  • در اجرای بند الف ماده (3) تفاهم‌نامه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ این ابلاغیه در قالب کار گروهی مشترک با محوریت مرکز نوسازی و تحول اداری و دفتر امور حقوقی شیوه‌نامه اجرایی و فرایند واگذاری تصدی‌های موضوع این تفاهم‌نامه به همراه کلیه فرایندهای اجرایی و ساز وکارهای لازم به نحوی که با رفع مشکلات و موانع اجرایی موجود در چارچوب قوانین ناظر، مسیر ارتقاء بهره‌وری مراکز را هموار نماید، تنظیم و جهت ابلاغ به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها به این معاونت ارایه گردد.
  • در اجرای تفاهم‌نامه، دامنه مصادیق تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی احصاء و برنامه و اولویت عملیاتی و تکلیفی استان‌ها در سال جاری تنظیم گردد.
  • نسخه نهایی دستورالعمل نظارت بر تصدی‌های واگذار شده جهت اجرای آزمایشی در استان‌های پایلوت به همراه ابلاغیه مربوطه آماده‌سازی و ارایه گردد.