اجرای طرح “مشوق بیمه کارفرمایی” با هدف پویایی کسب و کار و افزایش تولید در بخش های مختلف بازار

طرح مشوق بیمه کارفرمایی به استناد ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ( 18 ) قوانین بودجه سنواتی برنامه ششم توسعه و در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی با هدف تحرک بخشی به بازار کار کشور، حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و ایجاد اشتغال با ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید تهیه شده است.

گفتنی است، تمامی کارفرمایان کارگاه­ها و موسسات مشمول این طرح؛ در صورت به­کارگیری نیروی کار جدید، مشمول استفاده از مشوق بیمه ای حداکثر به مدت 2 سال خواهند شد.  

لازم به ذکر است، مشوق بیمه کارفرمایی عبارتست از: وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به علاوه 3 درصد سهم بیمه بیکاری (جمعا 23 درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار) که به صورت ماهانه از سوی دولت به حساب کارفرما واریز خواهد شد.

شرایط مورد نظر برای نیروی کار جدید عبارت است از:

  • دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
  • حداکثر 38 سال سن (مدت زمان خدمت وظیفه به حداکثر سن افراد ذکور اضافه می شود).
  • ثبت نام در سامانه طرح مشوق به نشانی https://moshavegh.mcls.gov.ir
  • در مجموع سابقه بیمه تامین اجتماعی افراد کمتر از 36 ماه باشد.

شرایط مورد نظر برای کارفرمایان متقاضی شرکت در طرح عبارت است از:

  • دارا بودن مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط.
  • دارا بودن کد بیمه کارگاهی.
  • ثبت نام در سامانه طرح مشوق به نشانی https://moshavegh.mcls.gov.ir
  • تعداد نیروی کار جدید مشمول طرح بر اساس نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان دو ماه قبل از ثبت نام کارگاه در زمان ثبت نام در سامانه تعیین می شود.