ارايه مقالات در “مجله علمي جهاد”

به اطلاع اعضای محترم سازمان مي رساند:

اعضا و کارشناسان علاقه مند به ارایه مقاله در “مجله علمی جهاد” می توانند با مراجعه به سامانه به آدرس jihad.areo.ir اقدام به ثبت نام و ارایه مقالات خود فرمایند.

شایان ذکر است این مجله از قدیمی ترین نشریات ترویجی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.