ارایه خدمات به دارندگان پروانه های فاقد اعتبار تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹

سرپرست وزارت جهادکشاورزی با ارسال نامهای به رییس سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزرات اقتصاد و امور دارایی، وزرات کشور، وزارت نفت، وزرات صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و بانک مرکزی، ارایه خدمات به دارندگان پروانههای واحدهای تولیدی فاقد اعتبار تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

در این نامه آمده است به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاههای اجرایی و اربابرجوع و کاهش ترددهای غیرضرور و همچنین جلوگیری از اختلال در کسب و کارهای کشاورزی، کلیه مجوزهای صادره از سوی وزرات جهادکشاورزی که مدت اعتبار آنها در تاریخ اول اسفند به اتمام رسیده است تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ اعتبار خواهد داشت.

در این نامه از دستگاههای یاد شده درخواست شده است ضمن اطلاعرسانی به واحدهای تابعه در سطوح ملی و استانی، نسبت به پذیرش و ارایه سرویس مورد نیاز اقدام لازم معمول گردد.

گفتنی است این موضوع در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان به سازمان مرکزی و توسط رییس سازمان مرکزی به وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد شده بود.