ارتباط زنده تصويری رييس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع استان اصفهان با روسای انجمن‌های مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان

مهندس تقی‌پور صبح روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ از طریق ارتباط زنده تصویری با روسای انجمن‌های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان گفتگو کرد.

رییس سازمان در این گفتگو ضمن تبیین رویکرد جدید سازمان برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فضای مجازی و سامانه‌های ارایه خدمات به اعضای سازمان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، اظهار داشت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره به عنوان نمایندگان سازمان در حوزه صدور پروانه‌ها در نقاط مختلف استان نقش موثری در تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در بخش به عهده دارند و می‌بایست با تسهیل ارایه خدمات، نسبت به جذب سرمایه‌گذاران در این بخش اقدام کنند.

وي گفت: با تاکید بر رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی؛ فرصت‌های جدید اشتغال برای کارشناسان نیز فراهم خواهد شد.

مهندس تقی‌پور با اشاره به نامه سرپرست محترم وزارت جهادکشاورزی در خصوص ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به دارندگان پروانه‌های فاقد اعتبار تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹، افزود: باعث خرسندی است که پیشنهاد این موضوع از سازمان استان اصفهان آغاز شد و به منظور مقابله با ویروس کرونا و حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب‌رجوع و کاهش ترددهای غیرضروری و جلوگیری از اختلال در کسب و کارهای کشاورزی گام موثری در بخش کشاورزی برداشته شد.

رییس سازمان در خصوص واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری بخش کشاورزی به ویژه در حوزه امور اراضی و منابع طبیعی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی نیز توضیحاتی ارایه و از تلاش‌های مدیران و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در سال ۱۳۹۸ تشکر کردند.

در این گفتگوی زنده تصویری، روسای انجمن‌های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان نیز از اقدامات سازمان در توسعه خدمات در بستر الکترونیکی قدردانی کرده و گزارشی از فعالیت‌های خود در سال ۱۳۹۸ ارایه کردند.