اعلام برنامه زمان بندی وبينارهای آموزشی قابل ارائه از طریق استودیو كشاورز در هفته سوم آذر 1399

به آگاهی اعضا، بهره برداران و کارشناسان محترم می رساند:

با عنایت به شرایط ویژه كرونایی در كشور و همچنین به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش؛ استفاده از روش هاي متنوع و نوین آموزش از راه دور با بهره گيري از فضاي مجازي در دستور كار قرار گرفته است.

در این راستا سلسله سخنراني هاي علمی، آموزشی و ترویجی توسط شبكه دانش كشاورزي و از طریق استودیو كشاورز در روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 17 و  18 آذر 1399 (مطابق با جدول زیر) برگزار مي شود.

لازم به ذکر است علاقه مندان به حضور در دوره های آموزشی مذکور میتوانند با مراجعه به نشانی  http://TV.iate.ir در این رویداد حضور یابند.

تاریخعنوان/ موضوعپژوهشگر مروج ارشد محقق / مدرسمحل خدمتساعت برگزاری
1399/09/17غنی سازی تخم مرغ تولیدی با هدف ارتقاء ارزش تغذیه ایحمیدرضا مصلحیموسسه آموزش و ترویج9:00-9:40
1399/09/17مدیریت کنترل تلفیقی مگس میوه مدیترانه ای در باغات میوه کشورشعبانعلی مافیمازندران10:00-10:40
1399/09/17عارضه زوال مرکبات، علت ها و راهکارهایعقوب حسینیهرمزگان11:00-11:40
1399/09/17ارزیابی خسارت کنه قرمز مرکبات و راهکارهای عملی کاهش خسارتروح الله فائزمازندران12:00-12:40
1399/09/18مدیریت مزرعه گندم متناسب با مراحل رشدی در مناطق گرمسیربهرام اندرزیانخوزستان9:00-9:40
1399/09/18فناوری کاربرد آرد سایر غلات در اختلاط با گندم برای تولید نانزهرا شیخ الاسلامیخراسان رضوی10:00-10:40
1399/09/18مدیریت تغذیه باغات مناطق سردسیراحمد بای بوردیآذربایجان شرقی11:00-11:40
1399/09/18مدیریت باغات پسته در زمستانحسین حکم آبادیموسسه آموزش و ترویج12:00-12:40