اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی تغذيه باغات (عمومی و تخصصی)

شرکت کنندگان در دوره آموزشی تغذيه باغات (عمومی و تخصصی) می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.