اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی پرورش کاربردی شترمرغ

شرکت کنندگان در دوره آموزشی پرورش کاربردی شترمرغ می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.