اعلام نمرات آزمون کتبی دوره آموزشی پرورش قارچ خوراکی

شرکت کنندگان در دوره آموزشی پرورش قارچ خوراکی می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود که در تاريخ 1398/04/30 برگزار شد؛ فایل زیر را دانلود کنند.