الکترونیکی شدن ثبت درخواست مراكز فني و تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي غيردولتي در سامانه سانکا

به اطلاع متقاضیان، متخصصان و کارشناسان بخش کشاورزی می رساند:

فرآیند اخذ مجوز و ثبت درخواست مراكز شش گانه فني و تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي غيردولتي از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا)، الکترونیکی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی؛ با توجه به فراهم شدن بستر اجراي موضوع مذكور در سامانه سانكا، متقاضیان دریافت مجوز مراكز فني و تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي بایستی برای دریافت تابلو و پروانه فعاليت، با مراجعه به سامانه سانکا به نشانی http://www.sanka.agrieng.org اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند.

شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم فعالیت، با رویکردی جدید و مردمی کردن امور و تجدید نظر در سیاست های آموزشی قبلی، رویکرد آموزشی را از آموزش های “ادبیات محور” به آموزش های “مهارت محور” تغییر داده و در اجرای این سیاست دستورالعمل مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی را در شورای مرکزی به تصویب رسانده است.