امضای تفاهم‌نامه همکاری اداره کل استاندارد و سازمان نظام‌ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

با حضور مهندس محمود فرمانی مدیرکل استاندارد و مهندس مهدی تقی‌پور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان؛ تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه که با هدف بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری طرفین و ایجاد دفاتر همکاری مشترک، دوره‌های کوتاه‌مدت مشترک و اجرای کارگاه‌های آموزشی با محوریت استانداردسازی امضا شد، موضوعاتی از قبیل:

 مشاركت در تدوين استانداردهای ملی و بین‌المللی.

 برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش و بازدیدهای علمی برای کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست.

 ارایه خدمات متقابل آموزشي و آزمایشگاهی.

 تعريف پروژه‌های تحقيقاتي که منجر به تدوين استانداردهای مورد نیاز شوند.

 استفاده از مشاوره‌های فنی و تخصصی برای بهبود كيفيت توليد و ارتقای سطح استانداردسازی واحدهای تولیدی در سطح استان و تسری موضوع به کل کشور.

 استفاده و حمايت از تشکيل نهادها و شرکت‌های تخصصی مرتبط و واجد صلاحيت به عنوان كارشناس حقوقی استاندارد (موضوع ماده ۱۵ قانون سازمان استاندارد) در قالب‌هایی نظير شرکت‌های حقوقی، تهیه پیش‌نویس استاندارد، مراكز آموزشي و

 بهره‌مندی از توان علمی و تخصصی کارشناسان سازمان جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار در زمینه‌های مرتبط در صورت نیاز اداره کل.

 گسترش سطح دانش و استفاده از فناوری‌های جدید در فعالیت‌های کشاورزی، منابع و محیط ‌زیست.

 همکاری در صدور مجوز استانداردهای مرتبط در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ‌زیست.

 –حمایت از کلینیک‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره ۰۲۰/۳۰۵۱۷ مورخ 02/11/1392 وزیر جهادکشاورزی.

 استفاده از دانش و توان فنی کارشناسان آموزش‌دیده سازمان برای نظارت بر اجرای استانداردهای بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ‌زیست.

 همکاری در سازمان‌دهی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ‌زیست.

 استفاده از تخصص و توان فنی و اجرایی کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای انجام اهداف تفاهم نامه.

 استفاده از کارشناسان صنایع غذایی دارای پروانه اشتغال سازمان؛ به عنوان مهندس مشاور، برای رعایت استانداردهای طراحی واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.

مورد تاکید و توافق  قرار گرفته است.