انتخاب هیأت ریسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه خود، هیأت رییسه شورا را انتخاب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنم، در اولین جلسه شورای مرکزی که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات برگزار شد، اعضای هیأت رییسه شورای مرکزی انتخاب شدند.

بر این اساس شهرام شفیعی، حمیدرضا جهانتیغ و حجت اله علیمحمدی به عنوان کاندیداهای ریاست سازمان مرکزی، حمیدرضا نصیری به عنوان نایب رییس، محسن کمال الدینی به عنوان دبیر و حمیدرضا شمسی خانی به عنوان خزانه دار شورای مرکزی انتخاب و معرفی شدند.

شایان ذکر است مطابق ماده (۱۲) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس سازمان از بين سه نفر از اعضای شورای مركزی كه بيشترين رأی را كسب كنند توسط وزير جهاد كشاورزی برای صدور حكم به ریيس جمهور معرفی می‌شود.