انجام بازدیدهای نظارتی و ارزیابی عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ روز شنبه مورخ 16 تیر 1403 بازدید نظارتی و ارزیابی عملکرد از دفاتر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان لنجان با حضور مدیر صدور مجوزهای سازمان، نماینده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنجان صورت پذیرفت.

لازم به ذکر است در این بازدیدها عواملی همچون

– نحوه تشکیل پرونده متقاضیان توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

– ارزیابی وضعیت بایگانی و حضور کارشناسان در دفاتر

– ارزیابی وضعیت تعامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان

مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گفتنی است در این سفر یک‌روزه؛ جلسه‌ای نیز با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنجان در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

شایان ذکر است با آغاز به کار ششمین دوره شورای سازمان، بازدیدهای نظارتی و ارزیابی عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و همچنین عوامل فنی و اجرایی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته که در صورت مشاهده و اثبات تخلف توسط عوامل فنی، موضوع در کمیته‌های استانی مطرح و در خصوص ادامه فعالیت ایشان تصمیم‌گیری انجام خواهد شد.