انجام طرح بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اصفهان به صورت مستمر

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ طرح بازدیدها و نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی؛ به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و با حضور کارشناسان واحدهای مختلف گل خانه و قارچ خوراکی، دام و گیاه پزشکی سازمان به صورت مستمر و در نیمه اول شهریور ۱۳۹۹ انجام شد.

گفتنی است در این بازدیدها؛ کارشناسان سازمان با حضور سرزده در دفاتر مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شهرستان های مختلف استان، به بررسی دقیق امکانات، تجهیزات و بایگانی موجود در دفاتر مراکز پرداخته و ارائه خدمات توسط مدیران و کارشناسان این مراکز را مورد ارزیابی قرار می دهند.

لازم به ذکر است طبق برنامه ریزی انجام شده در صورت مشاهده هر گونه تخلف، ضمن ارایه تذکر شفاهی در محل، اخطاریه کتبی مربوطه نیز برای مرکز ارسال خواهد شد.