برای نخستین بار؛ صدور دو گواهی نامه صلاحیت اجرای پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت (EPC/EPCS) در استان اصفهان

با عنایت به دستورالعمل اجرایی اعطای گواهی نامه صلاحیت اجرای پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت (EPC/EPCS) ابلاغی معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸، برای نخستین بار در استان اصفهان دو شرکت “برگ سبز مشتاق” و “سدید رویش ویستا” موفق به اخذ این گواهی نامه شدند.

این دستورالعمل که با هدف:

– طراحی، ساخت و نظارت بر ساخت واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی منطبق بر استانداردها و ضوابط فنی مربوطه

– بهره برداری بهینه از منابع آب، خاک، سرمایه و نیروی انسانی در توسعه واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی در کشور

– تسهیل در تامین نهاده های تولید و بازاریابی محصولات گل خانه ای

توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بر اساس مبانی قانونی از جمله:

قانون برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه کشور

– آیین نامه  اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیات وزیران

– شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، مصوب هیات عالی رتبه بندی

– دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تهیه و ابلاغ شده است، مزایایی از جمله:

– انجام طراحی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث واحد گل خانه ای و قارچ خوراکی توسط شرکت EPC/EPCS 

اجرا و ساخت واحد گل خانه ای و قارچ خوراکی منطبق با طرح مشاور

 مدیریت تولید، بازاریابی و بازاررسانی تولیدات گل خانه ای و قارچ خوراکی توسط شرکت EPC/EPCS

– تامین مسوول فنی، نظارت بر تولید و ضمانت فروش حداقل برای یک دوره کشت

را به همراه خواهد داشت.