بررسی راه‌کارهای کاهش زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی

دومین جلسه بهینه‌کاوی صدور مجوزهای بخش کشاورزی روز یکشنبه مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۹ با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی، معاون آموزشی و فنی؛ کارشناسان واحدهای مختلف سازمان و همچنین رییس و اعضای هیات علمی بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه قبل در خصوص پیگیری مشکلات و معضلات موجود در مراحل صدور مجوزهای بخش کشاورزی، کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با عزم راسخ و به صورت مجدانه؛ پرسشنامه‌های ارسالی از طرف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان را تکمیل کردند.

مهندس بقایی تصریح کرد؛ به یاری خداوند متعال و با همت یکایک پرسنل سازمان، پرسشنامه‌های مذکور در کمترین زمان ممکن با مساعدت روسای انجمن‌های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و هم‌فکری مدیران و کارشناسان این مراکز تکمیل و مشکلات و موانع موجود در مسیر صدور مجوزهای بخش کشاورزی با دقت و حساسیت جمع‌بندی و در نهایت راه‌کارهای پیشنهادی به منظور مرتفع شدن این موانع ارایه شد.

در ادامه، کارشناسان واحدهای مختلف سازمان به ارایه گزارش کاملی از اقدامات و بررسی‌های انجام گرفته در خصوص احصاء مشکلات و موانع موجود در مسیر کاهش زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی پرداختند.

دکتر سلیمان‌پور؛ رییس بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز ضمن تشکر از دقت نظر و سرعت عمل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص جمع‌آوری اطلاعات و پاسخ‌گویی به پرسشنامه‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن، ابراز داشت: دقت و نظم مثال زدنی موجود در سیستم و کالبد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان قابل تحسین و ستودنی است.

لازم به ذکر است در پایان این جلسه مقرر شد، موارد جمع‌آوری شده توسط سازمان در خصوص ارایه راه‌کارهای کاهش زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی؛ برای ارایه در کارگروه استانی، مورد ارزیابی نهایی قرار داده شود.