برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری آب و خاک بخش کشاورزی؛ به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

در جلسه کارگروه آب و آبیاری سازمان که روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونان سازمان، مشاور استاندار در امور کشاورزی، نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل سازمان تشکیل شد، برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری آب و خاک بخش کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای دارای پروانه اشتغال مربوطه؛ مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد از ظرفیت فنی اعضای سازمان در تشکیل پرونده، بازدید کارشناسی و انجام استعلامات مرتبط با درخواست متقاضیان دریافت تسهیلات اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، نظارت بر اجرا و بهره‌برداری طرح‌های آبیاری در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان  استفاده شود.

در این جلسه همچنین در خصوص توسعه همکاری‌های سازمان با شرکت آب منطقه‌ای استان رایزنی صورت پذیرفت و مقرر شد، فعالیت‌های مورد نظر شرکت آب منطقه‌ای شناسایی شده و برای آغاز همکاری، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شود.