برگزاري دوره آموزشی کاربردی “تغذيه و کوددهی محصولات گل خانه ای تحت کشت بدون خاک” با حمايت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

به آگاهي اعضاي محترم سازمان مي رساند:

دوره آموزشی کاربردی “تغذيه و کوددهی محصولات گل خانه ای تحت کشت بدون خاک” توسط مرکز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی آتیه و با حمايت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان با محورهای

– شناخت عناصر ضروری مورد نياز گياهان

– شناخت علايم کمبود و بيشبرد عناصر در گياه

– شناخت انواع کودها و استانداردهای آنها

– شناخت محتواهای غذايي و چگونگی ساخت آنها

در تاريخ 14 الي 16 اسفند 1398 در محل مرکز آموزش جهاد کشاورزي واقع در خيابان جهاد(صارميه) برگزارخواهد شد.

علاقه مندان به حضور در اين رويداد براي کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام مي توانند با شماره های ۰۹۲01186160 و 32350511 تماس حاصل نمايند.

لازم به ذکر است حضور در اين رويداد براي اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان داراي امتياز بازآموزي مي باشد.