برگزاري كنگره ملی علوم ترویج و آموزش كشاورزي ، منابع طبيعی ،محيط زیست پایدار

به آگاهی اعضا، کارشناسان، بهره برداران و علاقه مندان محترم می رساند:

كنگره ملی علوم ترویج و آموزش كشاورزي، منابع طبيعی و محيط زیست پایدار با هدف پيشگيري از شيوع بيماري كویيد 19، به صورت وبینار و در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان به شرکت در این رویداد می توانند با استفاده از راهنمای کنگره مذکور که در فایل زیر در قالب PDF ارایه می شود، از این وبینار بهره مند شوند.