برگزاري کارگاه آموزشی ” چگونه یک نامه اداری خوب و اثربخش بنویسیم؟ “

کارگاه آموزشی ” چگونه یک نامه اداری خوب و اثربخش بنویسیم؟” در تاريخ 20 خرداد 1398 برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، کارگاه آموزشی ” چگونه یک نامه اداری خوب و اثربخش بنویسیم؟” در محل سالن موزه ترویج مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی واقع در کوی امیریه و به مدت 4 ساعت برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ حضور مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان الزامی می باشد.