برگزاری جلسه کارگروه گل خانه

جلسه کارگروه گل‌خانه و محصولات گل‌خانه‌ای سازمان، روز یک‌شنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ با حضور رییس سازمان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، رییس گروه اعتبارات سرپرستی شعب بانک کشاورزی، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان محصولات گل‌خانه‌ای، نماینده مهندسان ناظر، مهندسان مشاور و پیمانکاران نظام گل‌خانه‌ای و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و سایر اعضای کارگروه در محل سازمان تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا مهندس موسویان رییس کارگروه، با اشاره به دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص کیفیت سازه‌های گل‌خانه‌ای و لزوم ایجاد تناسب بین تسهیلات بانکی با نوع سازه و طرح‌های توجیهی، فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مهندسان مشاور ارایه کرد. در ادامه، سایر اعضای کارگروه نیز نظرات خود را پیرامون موضوع جلسه مطرح کرده و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، پیش‌نویس طرح درجه‌بندی کیفی سازه‌های گل‌خانه‌ای را برای طرح و تصویب در ستاد محصولات گل‌خانه‌ای استان تهیه کند.

به موجب این طرح سازه‌های گل‌خانه بر اساس فاکتورهایی از قبیل نوع محصول، سطح زیر کشت، شرایط اقلیمی و … در سه طبقه
Low Tech ، Medium Tech ،High Tech طبقه‌بندی شده و پس از تهیه طرح توجیهی، فنی و اقتصادی، متناسب با نوع سازه پیمانکار و مهندسان ناظر دارای پروانه اشتغال و گواهی رتبه‌بندی به کارفرما معرفی می‌شوند و تسهیلات بانکی نیز با توجه به نوع سازه و طرح تهیه شده به متقاضی اعطا خواهد شد.