برگزاری دوره‌ی آموزش مجازی “علایم شناسی بیماری های فیزیولوژیک در گیاهان زراعی و باغی “

به آگاهی اعضا، بهره برداران و کارشناسان کشاورزی می رساند:

 معاونت آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با مشارکت مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اقدام به برگزاری دوره آموزش مجازی با عنوان « علایم شناسی بیماری های فیزیولوژیک در گیاهان زراعی و باغی » می‌نماید.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی از روز شنبه مورخ 27 دی ۱۳۹۹ ساعت 14 الی 16 و با تدریس آقای دکتر وحید زرین نیا؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران آغاز خواهد شد.

گفتنی است علاقه‌مندان به حضور در این دوره آموزشی 8 ساعته، می‌توانند از طریق سامانه آموزش مجازی تی وی رویش به نشانیhttps://tvrooyesh.com  در این دوره حضور یابند.

لینک ثبت نام در این دوره آموزشی:

https://tvrooyesh.com/classroom/4d64e57ba93bf8e67dff1dade88b6676