برگزاری وبينار آموزشی ” رویداد ملی ترویج نوآوري و تجارب موفق كشت گلرنگ “

به آگاهی اعضا، بهره برداران و کارشناسان محترم می رساند:

به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش و ارتقاي توليد كشت هاي پایيزه و با هدف پيشگيري از شيوع بيماري كویيد 19، وبینار اموزشی “رویداد ملی ترویج نوآوري و تجارب موفق كشت گلرنگ” از طریق شبكه دانش كشاورزی (فضای مجازی) و با همت سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان روز چهارشنبه مورخ 21 آبان 1399 راس ساعت 9 صبح برگزار می شود.

لازم به ذکر است علاقه مندان به حضور در این دوره آموزشی میتوانند با مراجعه به نشانی http://TV.iate.ir در این رویداد حضور یابند.