برگزاری وبینارهای آموزشی با عنوان “سبزي كاري در منازل” و “چگونگي ثبت اطلاعات مكاني زراعي و باغي بهره برداران در طرح سياك”

به آگاهی اعضا، کارشناسان، بهره برداران و علاقه مندان محترم می رساند:

مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با هدف پيشگيري از شيوع بيماري كویيد 19، اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی با عنوان “سبزي كاري در منازل” و  “چگونگي ثبت اطلاعات مكاني زراعي و باغي بهره برداران در طرح سياك” از طریق شبكه دانش كشاورزی (فضای مجازی) می نماید.

گفتنی است  برنامه زمان بندی این دوره ها طبق جدول ذیل خواهد بود.

ردیفعنواننام مربیروزتاریخساعت
1سبزيكاري در منازلمهندس قدرت اله مالوردي مهندس زهره مانيیکشنبه27 مهر 139910 صبح
2چگونگي ثبت اطالعات مكاني (زراعي و باغي) بهره برداران در طرح سياكدکتر فتحیسه شنبه29 مهر 139910 صبح

لازم به ذکر است علاقه مندان به حضور در این دوره آموزشی میتوانند با مراجعه به نشانی https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech6 و استفاده از نام کاربری iate6u و رمز عبور fy5Zx در این رویداد حضور یابند.