برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت به هنگام باغات پسته

کارگاه های آموزشی رایگان مدیریت به هنگام باغات پسته از تاریخ 28 اردیبهشت يرگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، کارگاه های آموزشی رایگان مدیریت به هنگام باغات پسته از تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری  با حضور جناب آقای دکتر حکم آبادی به شرح برنامه زمان بندی زیر برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند در این کارگاه ها شرکت کنند.

 از اهداف اصلی این کارگاه ها آشنایی با اصول اولیه و اصلی احداث باغ پسته به منظور ایجاد باغ های نوین و افزایش ضریب مکانیزاسیون، سیستم های آبیاری نوین، تغذیه مطلوب، هرس و پیوند با ارقام متناسب با هر منطقه می باشد.