برگزاری یازدهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان

یازدهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان، روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، در ابتدا رییس سازمان گزارشی از تجربیات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در دوره قبل اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی ارایه کرد و سپس محدودیت‌های دستورالعمل جدید کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

میرقادری مسوول اجرای طرح کارورزی  در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح در استان ارایه کرد.

در نهایت، توافقات موثری برای تسهیل اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صورت پذیرفت.

در دستور جلسه دوم موضوع سامان‌دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان با حضور نمایندگان این مراکز، بررسی شد و در خصوص موضوعاتی از جمله نظارت بر عملکرد مراکز، نحوه توسعه مراکز، تعرفه خدمات فنی و مهندسی، تعاملات با مدیریت‌های جهادکشاورزی شهرستان‌ها تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه همچنین تشکیل کمیته راهبری روابط و همکاری‌های سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع استان به تصویب رسید تا با شناسایی فرصت‌های همکاری بیشتر، در خصوص واگذاری وظایف تصدی‌گری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به اعضای دارای پروانه اشتغال برنامه‌ریزی شود.