بیست و یکمین سال‌روز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سوم تیر ماه، بیست و یکمین سال‌روز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بزرگ‌ترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی کشور را به کلیه کارشناسان محترم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اعضای سازمان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تبریک عرض می‌کنیم.