تصویب “دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات کارگروه فضای سبز” و “کلیات تشکیل گروه‌های کارشناسی مشاوره گل‌خانه”

در بیست و هفتمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان که روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد، مهندس تقی‌پور رییس سازمان در ابتدای جلسه ضمن تسلیت درگذشت استاد فرهیخته دکتر ابراهیم بهداد و طلب آمرزش برای ایشان، گزارشی کلی از عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۹ ارایه کرد و افزود: در سالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا محدودیت‌های زیادی متوجه جامعه جهانی و به تبع آن سازمان بود، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بسیاری از ارزیابی‌های ملی، رتبه نخست را به خود اختصاص داد که نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارکنان سازمان، حمایت و هم‌راهی اعضای شورا و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص افزایش سطح تعاملات با دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی استان، هویت بخشی به اعضای سازمان از طریق تثبیت جایگاه پروانه اشتغال و همت والای اعضای سازمان در افزایش ضریب نفوذ دانش و تقویت جریان ورود سرمایه‌های مردمی به بخش کشاورزی در سال جهش تولید بوده است.

در این جلسه اعضای شورا، “دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات کارگروه فضای سبز” و “کلیات تشکیل گروه‌های کارشناسی مشاوره گل‌خانه” را تصویب کردند.