تعویق زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی و شورای مرکزی

ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

قابل توجه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تعویق زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی و شورای مرکزی

به اطلاع کلیه اعضای سازمان می رساند؛ براساس تصمیم شورای مرکزی، برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی به مدت سه ماه، به تعویق افتاد.

زمان ثبت نام از نامزدهای عضویت در شوراهای استانی که پیشتر قرار بود از اول لغایت پنجم مرداد انجام شود، متعاقبا اعلام می گردد.