تغییر ساعات کاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

به اطلاع اعضاء، عوامل فنی و بهره‌برداران محترم سازمان می‌رساند: نظر به مصوبه هیأت وزیران، ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری و اصلاحات بعدی آن به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و با عنایت به اطلاعیه ارسالی از طرف اداره کل روابط عمومی و امور‌ بین‌الملل استانداری اصفهان، ساعت آغاز به کار تمامی دستگاه‌های اجرایی استان (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی؛ از ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۶ صبح و ساعت پایان کار ساعت ۱۳ بعدازظهر می‌باشد.

لینک خبر مربوط به اطلاعیه اداره کل روابط عمومی و امور‌ بین‌الملل استانداری اصفهان
https://agriengs.ir/030315