تقدیر استاندار اصفهان از رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به واسطه کسب رتبه نخست استان اصفهان در صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در سطح کشور و کاهش زمان‌بری صدور مجوزها

دکتر عباس رضایی؛ استاندار اصفهان با ارسال نامه‌ای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، از عملکرد این سازمان در کسب رتبه نخست صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال۱۳۹۹ در مقایسه با سایر استان‌ها و موفقیت در کاهش مدت زمان مورد نیاز برای ارایه خدمات به متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قدردانی کرد.