تقلبی بودن سم دیازینون 60% EC منتسب به شرکت فراورده های طیف سبز

به آگاهی اعضا و بهره برداران محترم می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی از طرف معاون محترم کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، سم دیازینون 60% EC منتسب به شرکت فراورده های طیف سبز تقلبی بوده و از مجاری غیر قانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک دیده شده است. لذا با توجه به اظهارات شرکت تدارک کننده؛ نمونه سم اصلی و تقلبی دارای تفاوت های زیر می باشد:

1- جنس کارتن سم تقلبی با سم اصلی از لحاظ استحکام و مقاومت دارای تفاوت می باشد.

2- منقسم های درون کارتن های تقلبی از مقواهای کارتن های بازیافتی و بدون کیفیت تهیه شده است.

3- در تصویر برگ های چاپ شده روی کارتن های سم اصلی از 2 نوع رنگ سبز تیره و روشن استفاده شده در حالی که در تصویر برگ های چاپ شده روی کارتن های سم تقلبی، فقط از رنگ سبز تیره استفاده شده است.

4- تصویر کفشدوزک روی کارتن های اصلی قرمز رنگ بوده ولی این تصویر روی کارتن های تقلبی به رنگ تیره و مشکی چاپ شده است.

5- رنگ لیبل خورده شده روی محصول اصلی نخودی رنگ و تیره بوده ولی این رنگ روی لیبل تقلبی زرد و روشن تر می باشد.

6- حجم متن برجسته روی لیبل محصول اصلی بیشتر از حجم متن برجسته روی لیبل محصول تقلبی می باشد.

ضمنا تصاویر مربوط به محصول اصلی و تقلبی بر روی سایت سازمان حفظ نباتات به نشانی www.ppo.ir قابل دسترسی می باشد.