تقویم آموزشی سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان در تابستان ۱۳۹۸

به آسانی در دوره‌های آموزشی کوتاه ‌مدت و بلند مدت مورد علاقه خود ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام از طریق ارسال نام، نام خانوادگی و عنوان دوره‌ی مورد علاقه به شماره‌ی ۰۹۰۵۹۲۶۲۰۹۶