توسعه همکاری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان به منظور ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی

رییس، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی و مدیر اداری مالی سازمان روز یکشنبه 16 شهریور 1399 با حضور در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با مدیر کل و معاون اشتغال این اداره کل دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این جلسه رییس سازمان، ضمن اشاره به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، توضیحاتی در خصوص اهم اقدامات سازمان در سازمان دهی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تبیین و تثبیت جایگاه پروانه اشتغال اعضای سازمان، تعامل با دستگاه های اجرایی در اجرای طرح های تولیدی و خدماتی کشاورزی، استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح استان و تسهیلگری در صدور مجوزهای بخش کشاورزی ارایه کرد.

تقی پور افزود: تقویت ورود جریان سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی و دانش گستری دو محور اصلی برنامه ی جهش تولید در بخش کشاورزی استان است که به صورت جدی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به اجرا درآمده است که به تبع آن ایجاد فرصت های شغلی پایدار در سطح روستاها، جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها، توانمندسازی مهارتی و اقتصادی روستاییان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

رییس سازمان تاکید کرد با توجه به پراکنش مناسب اعضای سازمان در سطح استان، کارشناسان دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان تسهیلگر به اجرای برنامه های مورد نظر کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک نمایند.

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز با اشاره به حمایت های مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) از اعضای تحت پوشش تاکید کرد، مطلوب آن است که به جای اعطای سرمایه های خرد به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سرمایه گذاری های مالی در قالب طرح های مولد و اشتغال زا صورت پذیرد تا از این طریق علاوه بر حمایت از افراد تحت پوشش، طرح های اقتصادی، منجر به اشتغال پایدار روستاییان شود.

بقایی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی حمایت های علمی و فنی لازم را از این طرح ها به عمل خواهد آورد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ضمن مغتنم شمردن فرصت های همکاری دو مجموعه اظهار داشت: مهمترین رسالت کمیته امداد امام خمینی (ره) ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش است و این امکان وجود دارد تا در قالب طرح های کارفرمایی و راهبری شغلی نیز از ایده های فناورانه که منجر به ایجاد اشتغال می شود نیز حمایت کرد.

کریم زارع افزود: ایجاد مراکز مهارت آموزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدامی مبتکرانه و فرصت مناسبی برای توسعه همکاری های آموزشی برای فارغ التحصیلان کشاورزی و روستاییان می باشد تا با افزایش مهارت خود در بخش کشاورزی، با حمایت های لازم، بستر مشاغل جدید در زمینه تخصص خود را فراهم آورند.

در این جلسه مقرر شد طرفین در قالب تفاهم نامه، محورهای همکاری مشترک را تبیین و در راستای اهداف دو مجموعه به ویژه کارآفرینی و ایجاد فرصت های اشتغال پایدار اقدام نمایند.