حداقل فواصل مجاز گل خانه ها از رودخانه ها (اعم از دايمي و فصلي)

نامه ابلاغي معاون محترم وزير در امور باغباني با عنوان جدول حداقل فواصل مجاز گل خانه ها از رودخانه ها (اعم از دايمي و فصلي)

به گزارش روابط عمومي سازمان، نامه ابلاغي معاون محترم وزير در امور باغباني با عنوان جدول حداقل فواصل مجاز گل خانه ها از رودخانه ها (اعم از دايمي و فصلي) به همراه فايل پي دي اف با عنوان ” مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني” در زير قابل مشاهده مي باشد: