حشره كش كلوتيانيدين +لامباداساي هالوترين 28% ZC با نام تجاري “پيلار كلوترين“ محصولی برای كنترل كرم طوقه بر گوجه فرنگي

به آگاهی اعضا، بهره برداران، مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی حشره كش كلوتيانيدين +لامباداساي هالوترين 28%  ZC با نام تجاري “پيلار كلوترين” برای كنترل کرم طوقه بُر گوجه فرنگی؛ به درخواست شركت “ساعي گل تهران” مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این حشره کش با دوز مصرفی 1 لیتر در هکتار و دوره کارنس7 روز تصویب شده است.