در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی

توسط روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی منتشر شد:

در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی

گزارش رویکردها، برنامه ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، این گزارش که توسط روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی منتشر شده است، با سرتیتر “در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی” مشتمل بر اهم برنامه ها و فعالیت های سازمان در دوره پنجم فعالیت این سازمان (۱۴۰۱-۱۳۹۷) می باشد.

شایان ذکر است، تمامی برنامه ها و فعالیت های مورد اشاره در این گزارش، با رویکردی نوین و با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و توانمندی های عوامل فنی با هدف گسترش و اشاعه دانش و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های جدید و بهره‌ور در عرصه های تولید کشاورزی، طراحی و اجرا شده است.

مشاهده و دریافت گزارش:
https://www.agrieng.org/orgreport/item/2744-1401042801