در نامه رییس سازمان به فرمانداران شهرستان‌های استان مطرح شد: همکاری به منظور تردد و فعالیت مدیران و مسوولان فنی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی در زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی

مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با ارسال نامه ای به فرمانداران شهرستان های استان خواستار همکاری به منظور فعالیت مدیران و مسوولان فنی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی در ایام اعمال محدودیت‌های تردد مرتبط با مقابله با بیماری کرونا شد.

در متن این نامه آمده است:

همان‌گونه که مستحضرند، امنیت غذایی کشور مستقیماً به حضور مستمر مدیران، کشاورزان، تولیدکنندگان و کارشناسان بخش کشاورزی در واحدهای تولیدی و خدماتی این بخش وابسته است. نظر به این که پیشه و حرفه ی کشاورزی با موجود زنده در ارتباط است و نیازهای واحدهای تولیدی (شامل نهاده های مورد نیاز و مشاوره های فنی و نظارتی)
می بایست در لحظه تامین و ارایه شود، خواهشمند است در خصوص تردد کارشناسان و مسوولان فنی واحدهای تولیدی (دامپروری، صنایع غذایی، گل خانه، شیلات و…) و واحدهای خدمات رسان این بخش (داروخانه های گیاه پزشکی، مراکز عرضه ی نهاده های کشاورزی از جمله کود، بذر، ادوات کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و…) که عموماً به اقتضای شرایط سکونت و پراکنش واحدهای تولیدی از شهرستان‌های دیگری به محل کار خویش مراجعه می‌کنند و عدم حضور ایشان در محل کار؛ موجب بروز نقصان در کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی خواهد شد، در ایام اعمال محدودیت های مرتبط با مقابله با بیماری کرونا در سال جاری مساعدت فرمایند
.

شایان ذکر است مدیران فنی و اجرایی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی استان، دارای کارت شناسایی و پروانه ی اشتغال از این سازمان می‌باشند و از این طریق قابل شناسایی خواهند بود.

پیشاپیش مراتب قدردانی خود را از صدور دستور مساعد جناب عالی اعلام می‌دارد.