دستور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص برون‌سپاری حداکثری وظایف تصدی‌گری بخش کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

پیرو درخواست و پیگیری‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص برون‌سپاری حداکثری وظایف تصدی‌گری بخش کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان طی نامه شماره ۹۹/۳۱۱۶۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ عنوان معاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی، دستور برنامه‌ریزی و پیگیری موضوع درخواست سازمان را صادر کردند.

لازم به ذکر است “نظام واگذاری تصدی‌های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی”،  در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ توسط وزیر وقت جهادکشاورزی ابلاغ شده است و درخواست و پیگیری‌های سازمان به پشتوانه این نظام‌نامه صورت می‌پذیرد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان آماده پذیرش پیشنهادهای اعضای سازمان در خصوص اجرایی شدن نظام واگذاری تصدی‌های وزارت جهادکشاروزی به بخش غیردولتی می‌باشد.