دعوت نامه نوبت دوم هجدهمين مجمع عمومي ساليانه سازمان

به آگاهي اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان مي رساند:

نظر به عدم احراز حد نصاب تعداد اعضاي حاضر در نوبت اول مجمع عمومي؛ نوبت دوم هجدهمين مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان روز چهارشنبه مورخ 26 تير 1398 از ساعت 8:30 تا 11:30 در محل تالار سنبله واقع در اصفهان- چهار راه شيخ صدوق- ابتداي خيابان شيخ صدوق جنوبي برگزار خواهد شد.

شايان ذکر است نوبت دوم مجمع، با حضور هر تعداد از حاضرين رسميت خواهد يافت. از اين رو از کليه اعضاي محترم سازمان دعوت به عمل مي آيد با همراه داشتن کارت عضويت معتبر در اين جلسه شرکت فرمايند.

ضمنا اعضايي که داوطلب بازرسي سازمان مي باشند؛ مي توانند در همان روز اعلام آمادگي نمايند.

دستور کار مجمع:

1- استماع گزارش رييس سازمان از عملکرد شوراي سازمان در سال 1397

2- استماع گزارش خزانه دار سازمان

3- استماع گزارش بازرس سازمان

4- استماع گزارش حسابرس سازمان

5- تعيين موسسه حسابرسي براي رسيدگي به حساب ها، ترازنامه ها و بيلان عملکرد سالانه سازمان

6- بررسي و تصويب بودجه سالانه سازمان

7- انتخاب بازرسان سازمان ( اصلي و علي البدل)