دکتر جلیلی مقدم؛ سرپرست جدید سازمان حفظ نباتات کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان، آیین تکریم و معارفه رییس سازمان حفظ نباتات کشور با حضور دکتر محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه، از زحمات دکتر رنجبر اقدم تجلیل و خانم دکتر جلیلی مقدم با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور معرفی و منصوب شد.