راه اندازی سامانه اعلام تخلفات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنم، سامانه اعلام تخلفات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران با شعار نظارت همگانی، کارآمدی سازمانی و با هدف فراهم شدن امکان ثبت تخلفات احتمالی اعضای سازمان، عوامل اجرایی و فنی، کارکنان و بهره‌برداران برای عموم ذینفعان سازمان در سراسر کشور به صورت شناس و ناشناس

روش دسترسی:

https://sanka.agrieng.org

https://agrieng.org