رعايت دستورالعمل های بهداشتی برای جلوگيری از شيوع و گسترش ويروس كرونا

به آگاهی مدیران و کارشناسان محترم واحدهای گیاه پزشکی استان اعم از فروشندگان سموم آفت كش كشاورزي، شركت هاي توزيع كننده اصلي سموم ، كلينيك هاي گياه پزشكي و شركت هاي ضدعفوني كشاورزي می رساند:

با عنایت به نامه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع “رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي براي جلوگيري از شيوع و گسترش بيماري كرونا در واحدهاي گياه پزشكی” رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیرانه از این بیماری مهلک، به شرح زیر اعلام می شود:

  • عدم اجازه ورود متقاضیان بدون ماسک به محل کار
  • استفاده از ماسک و رعایت بهداشت فردی توسط کلیه ی عوامل اجرایی شاغل در این واحدها
  • رعایت فاصله فردی
  • برنامه ریزی لازم برای پاسخ گویی سریع به متقاضیان و جلوگیری از تجمع افراد
  • سایر موارد بهداشتی