سفر رییس سازمان جهاد کشاورزي و رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان به شهرستان گلپایگان

مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه مهندس مرادمند؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به شهرستان گلپایگان سفر کرد. در ابتدای این سفر مهندس تقی پور به همراه رییس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان با مدیر و کارکنان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گلپایگان دیدار و گفتگو کرده و پس از جلسه با دکتر یارمحمدیان؛ فرماندار شهرستان گلپایگان به اتفاق ایشان از طرح‌های کشاورزی شهرستان بازدید به عمل آورند.