شرایط جدید مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی نامه‌ای، مصوبات شورای مرکزی در خصوص شرایط جدید صدور مجوز مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی به شرح زیر را ابلاغ کرد:

  1. بر اساس سیاست های سازمان در راستای حمایت و تسهیل در راه اندازی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، تضامین مربوط به مجوز تاسیس مرکز شامل 20 میلیون ریال ودیعه و 300 میلیون ریال سفته، حذف می گردد.
  2. همچنین تعرفه صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در سال 1398 مبلغ 2 میلیون ریال بوده که از این مقدار، مبلغ 500 هزار ریال آن سهم سازمان مرکزی می باشد.
  3. لازم به ذکر است حق الزحمه بازدید کارشناسی مبلغ 1میلیون و 750 هزار ریال تعیین شده است.