شرح وظایف مسوولان فنی واحدهای گياه پزشكي

به آگاهی مسوولان فنی واحدهای گیاه پزشکی و بهره برداران محترم می رساند:

نامه معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با موضوع ” شرح وظایف مسوولان فنی واحدهای گياه پزشكی” به همراه پیوست های مربوطه در زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد.