ماده 7 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد كشاورزی استان با معرفی رییس سازمان جهاد كشاورزی استان.

2- مدیر كل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تامالاختیار ایشان.

3- یك نفر از اعضای هیات علمی دانشكده كشاورزی یا منابع طبیعی مركز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

4- هفت نفر از متخصصین رشتههای مختلف كشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اكثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علیالبدل.

تبصره 1 – شورای استان برای اولین بار متشكل از روسا یا نمایندگان سازمانهای بندهای (1) تا (3) همین ماده در مركز همان استان تشكیل خواهد شدتا نسبت به نحوه برگزاری و اجرای بند (4) همین ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه اقدام كند.

تبصره 2 – شورای استان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یك نفر را به عنوان رییس شورای استان، یك نفر را برای نایب رییس شورای استان، یك نفر را برای خزانه داری و یك نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب میكند.

تبصره 3 – وزیر جهاد كشاورزی با پیشنهاد شورای استان حكم رییس شورای استان را صادر میكند.

تبصره 4 – وزارت جهاد كشاورزی موظف است جهت راه اندازی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی حداكثر بعد از سه ماه از تصویب این قانون نسبت به تشكیل اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان جهاد كشاورزی استان ها اقدام نماید.

تبصره 5 – مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشكیل میشود.

ماده 20 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

1- تشكیل مجمع عمومی جهت اجرای بند (4) از ماده (7) قانون نظام مهندسی كشاورزی.

2- انتخاب و پیشنهاد یك نفر به عنوان رییس شورای استان به وزارت جهاد كشاورزی جهت صدور حكم.

3- تعیین یك نفر نایب رییس یك نفر خزانه دار و یك نفر دبیر شورا از بین اعضای شورای استان.

4- تعیین حدود اختیارات نایب رییس و خزانه داردبیر شورا و نظارت بر عملكرد آن ها.

5- تهیه بودجه و برنامه و طرح های خاص استانی.

6- اجرای دستورالعمل های مربوط به مقررات اداریمالی و تشكیلاتی و كلیه مصوبات شورای مركزی.

7- تشكیل كمیته های تخصصی كشاورزی در استان طبق آیین نامه اجرایی مربوطه كه از طرف شورای مركزی ابلاغ خواهد شد.

8- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری با دستگاه های اجرائی استان در زمینه مسایل صنفی و حرفه ای در راستای سیاستهای كلی مصوب شورای مركزی.

9- اجرای تصمیمات شورای مركزی و ارایه پیشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاری گردهمایی ها، سمینارها و كنفرانس ها.

10- همكاری با مراجع قضایی و كانون كارشناسان رسمی دادگستری و اظهارنظر در خصوص صلاحیت اخلاقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه كارشناسی در امور كشاورزی و رشته های مرتبط و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

11- تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی كشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.

12- ارتقای دانش فنی و كیفیت كار مهندسان و شاغلان در بخش كشاورزی از طریق ایجاد شبكه های اطلاع رسانی و پایگاه های علمی و فنی و آموزشی و انتشارات به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی كشاورزی و مشاغل مرتبط با آن.

13- همكاری با مراجع مسوول در بالابردن كمیت و كیفیت تولید و افزایش بهره وری از منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه های مشاركت اعضاء در نظارت بر تولید، سرمایه گذاری و اجرای طرح ها و پروژه های كشاورزی استان.

14- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی بین آنها.

15- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی كشاورزی و كارفرمایان و بهره برداران و كمك به مراجع مسوول بخش در زمینه ارجاع كار مناسب به افراد صاحب صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

16- كمك به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی كشاورزی و همكاری با وزارت جهاد كشاورزی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل شاخص های تولید و فرآوری محصولات كشاورزی و رعایت استانداردها و معیار در سرمایه گذاری و تولید محصولات كشاورزی.

17- همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی و خشكسالی.

18- تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارایه آن به مجمع عمومی.

19- همكاری با مراكز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به كشاورزی.

20- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع كار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

معرفی اعضای دوره ششم شورای سازمان

نام و نام خانوادگی:
ایرج حیدری – كارشناسي ارشد / مدیریت کسب و کار

مسووليت در شورا:
رييس – عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
سید افشین موسویان – دکتری/ تکنولوژی تولید محصولات گل‌خانه‌ای

مسووليت در شورا:
نایب رییس – عضو انتخابی

نام و نام خانوادگی:
اصغر رستمی – كارشناسي ارشد / باغبانی

مسووليت در شورا:
خزانه‌دار و عضو انتصابی (نماینده سازمان جهاد كشاورزی استان)

نام و نام خانوادگی:
علی دهقانی – كارشناسی ارشد/ اصلاح نژاد دام

مسووليت در شورا:
دبیر و عضو انتصابی (نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان)

نام و نام خانوادگی:
نرگس نادیان – دکتری/ صنایع غذایی

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
آزاده پاگرد – كارشناسی ارشد / علوم باغبانی

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
مرتضی شیربخت – كارشناسی ارشد / علوم و تكنولوژی بذر

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
عطاءاله طاهری – كارشناسی / زراعت و اصلاح نباتات

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
مهرداد خامه‌ای – کارشناسی ارشد/ زراعت و اصلاح نباتات

مسووليت در شورا:

عضو انتخابی

نام و نام خانوادگی:
احمدرضا لاهیجان‌زاده – دکتری/ آلودگی محیط زیست

مسووليت در شورا:
عضو انتصابی (نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان)

نام و نام خانوادگی:
عباس پاکدل -دکتری/ ژنتیک و اصلاح دام

مسووليت در شورا:
عضو انتصابی (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)