صدور آنی مجوز مرکز توان‌افزایی و مهارت‌آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، ویژه بهره‌برداران دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در سماک

اینفوگراف

موضوع: صدور آنی مجوز مرکز توان‌افزایی و مهارت‌آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، ویژه بهره‌برداران دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در سماک