صدور مجوز سه داروخانه گیاه پزشکی دیگر در استان اصفهان

با صدور سه مجوز داروخانه گیاه پزشکی دیگر در شهرستان های تیران و کرون، اصفهان و دهاقان، استان اصفهان در صدر جدول سازمان دهی داروخانه های گیاه پزشکی کشور قرار گرفت.

لازم به ذکر است بر اساس قانون، فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاه پزشکی تغییر نام پیدا می کنند.

داروخانه های گیاه پزشکی اجازه خواهند داشت با نصب تابلوهای متحدالشکل با نشان سازمان، نسبت به عرضه سموم و مواد ضدعفونی محصولات کشاورزی مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران اقدام کنند.

این اقدام در راستای هویت بخشی به فعالیت های مهندسی بخش کشاورزی و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور حرفه ای بخش کشاورزی در زمره مهمترین سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

در حال حاضر آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که پروانه اشتغال به کار مسوول فنی فروشندگی سموم کشاورزی را دریافت نموده اند، می توانند با مراجعه به سامانه سانکا به نشانی https://sanka.agrieng.org  نسبت به اخذ مجوز و تابلوی متحدالشکل مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با عنوان “داروخانه گیاه پزشکی” اقدام نمایند.